Technika motocyklowa

2016-01-12

Od czasu, kiedy na drogach pojawiły się pierwsze jednoślady minęło już prawie 100 lat. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Przed konstruktorami pojawiły się całkiem nowe problemy związane z normami czystości spalin, hałasu, coraz większymi wymaganiami związanymi z mocą i prędkością. Jeszcze kilka lat temu katalizatory w jednośladzie były czymś niespotykanym dziś stały się codziennością. Aż 85 % sprzedawanych w Europie motocykli ma dopalacz katalityczny. Z tego prawie połowa to najbardziej zaawansowane katalizatory wielofunkcyjne, najskuteczniej radzące sobie ze szkodliwymi substancjami w spalinach. Dane dotyczące silnika są wykładni kiem możliwości poszczególnych kon cernów i możliwości każdego pojazdu. Pokazują także, co dany pojazd może zaoferować klientowi.


Na przestrzeni lat utarło się, że głównym parametrem silnika w motocyklach, jest moc. Często porównywano też prędkość maksy malną poszczególnych modeli. Jed no i drugie jest zresztą ściśle ze so bą związane.. Moc maksymal na, maksymalny moment obrotowy czy przebieg momentu obrotowe go w funkcji obrotów silnika dają możliwość bezpośredniego porów nania dynamiki jednostek napędo wych, a pośrednio także ich zaa wansowania technicznego i technologicznego.

pixel