Wysyłka

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Obszar dostaw:

Towar zamówiony w Sklepie Internetowym Enduro24 dostarczany klientowi jest na terenie Polski za pośrednictwem:
- Kurier InPost 
- Paczkomat InPost

Koszty dostaw:

1. Kurier InPost
 - Przesyłka pobraniowa - 15,70 zł
 - Przesyłka płatna z góry - 14,20 zł
2. Paczkomaty InPost:
 - Przesyłka pobraniowa - 14,90 zł
 - Przesyłka płatna z góry - 9,00 zł
2. Paczkomaty InPost przy zakupie powyżej 50 zł:
 - Przesyłka pobraniowa - 1,85 zł  !!!
 - Przesyłka płatna z góry - 0,00 zł !!!
4. Darmowa wysyłka
Enduro24.pl pokrywa koszty wysyłki kurierem przy zamówieniach powyżej 500 zł. Warunkiem otrzymania rabatu jest opłacenie zamówienia z góry (za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24 lub przelewu bankowego). Promocja nieo bowiązuje przy zamówieniach wysyłanych za pobraniem.
2. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Towaru lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer wskazany przez Klienta.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych w § 4 ust. 2, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo
c. podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).
4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 48 godzin w dni robocze. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Czas dostawy towaru (czas, potrzebny operatorowi pocztowemu na dostarczenie towaru, liczony od dnia wysłania towary przez Sprzedawcę) wynosi:
a. Na terenie Rzeczypospolitej: od 1 do 2 dni roboczych,
b. Przesyłki zagraniczne na terenie Europy: od 3 do 14 dni roboczych.
Aby obliczyć kiedy zamówiony towar zostanie doręczony Klientowi, należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy towaru.
Terminom tym nie podlegają towary wyprodukowane na życzenie Klienta lub sprowadzane na jego specjalne zamówienie. W przypadku tych towarów, klient będzie każdorazowo informowany o przewidywanym czasie realizacji.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

pixel